Vi sender samme dag ved bestilling innen kl. 12 (man-fre). Fast fraktpris kr. 75,-

Søk
0
Handlevogn

Vilkår/salgsbetingelser

Dersom du velger engelsk språk vil likevel en del informasjon være på norsk (if you choose english language at the top of each page there will still be some important information only available in norwegian like these terms).

Alle priser er oppgitt i norske kroner, og det blir gitt informasjon om alt som må betales og totaltbeløp (inkl. frakt, MVA osv.) innen bekreftelse av bestillingen.

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra nettbutikken til forbrukere, og vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. All viktig informasjon er tilgjengelig på norsk. 

Vi tilbyr ikke handel til personer under 18 år, da vi kun tilbyr betaling med kort eller faktura/avbetaling, og man må da være over 18 år. En myndig person må derfor gjøre selve handelen.

Vi leverer kun innen Norge (dvs. ikke til utenforliggende områder der varene må fortolles ut, eller det påløper andre ekstra fraktkostnader, gebyrer eller andre interne kostnader p.g.a. ekstraarbeid enn forsendelser innen sør-, midt- og nord-Norge til og med Finnmark).

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på forbrukerradet.no eller lovdata.no.

Når det gjelder materiell som skal inngå i et fast elektrisk anlegg gjelder lover om installasjon av dette (se nederst eller under produktinformasjonen til det aktuelle produktet).

Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

Partene i avtalen er selger (blir ellers benevnt med “vi” eller “oss”): Vårt firma som det er linket til informasjon om nederst på siden under “informasjon om oss” i feltet nederst under “informasjon”, og der finner du også telefonnummer og epostadresse. NB! du kan også benytte kontaktskjemaet under “kundeservice” og skjema under “retursøknader” dersom det gjelder returer under angrerett eller reklamasjon. Og den andre part (kjøper) er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Men vi må likevel ta forbehold om skrive- eller tastefeil i tilbudet (det hender dessverre unntaksvis at det kan gjøres en skrivefeil når prisene oppdateres (oppdateringer skjer ofte). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet vårt, dvs. i bestillingsløsningen/nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Dette er en beskyttelse for både oss og deg dersom noen av oss skulle gjøre en grov feil (gjelder altså ikke mindre feil som du ikke burde forstå at er feil). Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse umiddelbart. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi sender også samtidig med et vedlagt angrerettskjema i samme eposten. Dersom du velger å benytte angreretten (frist innen 14 dager etter mottak av leveransen - dvs. når den ble tilgjengelig for deg), kan du enten printe ut og benytte dette angrerettsskjema, eller du kan like gjerne bare fylle ut og sende skjemaet under “retursøknader” under “kundeservice” nederst på siden så lenge det går frem av utfyllingen at det er benyttelse av angrerett som er årsak til returen (det er da ikke nødvendig å legge ved noe skjema ved retur). Det er du som kjøper som er forpliktet til å dekke kostnadene ved retur av varen.

Dersom angreretten skal benyttes må varen ikke ha vært utsatt for noe etter at vi ikke lenger hadde ansvaret (som vi har under transport frem til deg/hentested) som gjør at varen ble mangelfull og ikke lenger kan selges som ny. Dvs. at det ikke må påføres synlige skader som riper osv., men det betyr også at man ikke kan ta varen i bruk som egen (dvs. f.eks. å aktivere enheter via internet slik at de blir registrert hos produsenten som “tatt i bruk”).

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt (det skal normalt ikke forekomme dersom det ikke har skjedd en feil fordi det ikke skal være mulig å bestille varer som ikke er tilgjengelige på lager). Dersom det har skjedd en feil vil vi snarest mulig gi deg beskjed om dette. Normalt vil alt du bestiller sendes ut samme dag dersom vi ikke mottar bestillingen for sent på dagen (normalt kl. 12). Dersom vi mottar bestillingen etter kl. 12 vil vi likevel forsøke å få sendt det ut samme dag, men hvis det ikke går vil bestillingen sendes ut neste virkedag (mandag-fredag). Ved feil på beholdning vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Leveringstiden fra vi sender varene (dvs. dagen du bestiller eller normalt senest neste virkedag) til du mottar de er den tiden det tar for Posten å transportere varene. I de aller fleste tilfellene er sendigen fremme neste dag, men det kan ta noen få dager dersom det er utenfor sentrale strøk i sør- og midt-norge og dersom det er i nordnorge må du påregne minst en ekstra dag. Se www.posten.no for fremsendingstider fra østlandet til bestemmelsessted.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt (porto begge veier) av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. 

Les mer om betaling under “betalingsvilkår” under “informasjon” nederst på siden.

Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse (det kan også være når de er tilgjengelige for deg i din postkasse eller noen har hentet den for deg på postkontoret).

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

Dersom du innen 14 dager vurderer å benytte angreretten må du gi oss beskjed umiddelbart dersom du ikke har mottatt angrerettskjema sammen med ordrebekreftelsen og vil kreve lenger enn 14 dagers angrefrist.

Dersom du returnerer produktet innen 14 dager kan du se bort fra dette.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema (eller med skriv der kundenavn fremgår slik at vi lett kan finne tilbake til lagret informasjon om kjøpet, og informasjon om at det gjelder benyttelse av angrerett). Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon.

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på våre nettsider. Du vil da også få skriftlig bekreftelse og annen viktig informasjon via epost. Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

- Holde kjøpesummen tilbake.

- Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering.

- Under visse forutsetninger kreve prisavslag.

- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, Forbrukerkjøpsloven §51).

- Kreve erstatning.


Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at du i mer enn 1 uke blir avskåret fra å bruke varen (fra vi har mottatt varen i retur) har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for vår regning. Som hovedregel har vi ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven §30. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

Garanti: Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Betaling med kort: Kortnummer oppbevares ikke av oss (kun av evt. bank/kredittinstutisjon vi benytter for betalingsformidling). Les mer om dette under “betalingsvilkår”.

Personvern: Vi lagrer IKKE personnummer. All informasjon som vi lagrer er kun nødvendig for riktig fremsending av varene (som adresse osv.). Telefonnummer er kun for bedre å kunne gi informasjon om sendingen fra Posten (melding om ankomst osv.), eller for å kontakte deg dersom det er problemer med ordren eller annen viktig informasjon om ordre eller retur/reklamasjon. All informasjon som er lagret er synlig fra “min konto” når du logger deg inn, og kan endres av deg eller av oss på din forespørsel (evt. slettes dersom det kan kreves).

Salgspant: Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Vi har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.


Du må være klar over Informasjon angående materiell som skal inngå i et fast elektrisk anlegg:

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre forbrukere at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Se evt.: “Hva kan privatpersoner gjøre selv på det elektriske anlegget?”

Produktet kommer snart på lager igjen (kan ikke bestilles før det er på lager i Norge). Skriv e-postadressen din og vi gir deg beskjed straks varen er tilgjengelig.

Email

Produktet kommer snart på lager igjen (kan ikke bestilles før det er på lager i Norge). Skriv e-postadressen din og vi gir deg beskjed straks varen er tilgjengelig.

Email